Privacybeleid

Ozoneair neemt gegevensprivacy zeer serieus en we willen open en transparant zijn over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt en beschermd.

Wie is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens?

Het Zweedse bedrijf Ozoneair AB (“Ozoneair”) is de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die u ons toestuurt en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de huidige gegevensbeschermingsregels.

Bedrijfsregister: Bolagsverket/Zweedse Bedrijven Registratiekantoor Organisatienummer: 559134-6480

Bevoegde vertegenwoordiger: Johan Lundgren

BTW-nummer (Nederland): NL826238087B01

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die we van u verzamelen, worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), maar kunnen ook worden overgedragen en verwerkt in een land buiten de EER. Al dergelijke overdrachten van uw persoonlijke gegevens vinden plaats in overeenstemming met de huidige wetgeving.
Bij overdracht buiten de EER past Ozoneair contractclausules van een standaardtype en privacybescherming toe als bescherming in landen waarvan de Europese Commissie geen adequaat handelen op beschermingsniveau heeft.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen intern bij Ozoneair worden gedeeld, evenals door derden in overeenstemming met onze richtlijnen. We geven uw gegevens nooit door, verkopen of ruilen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden met derden buiten Ozoneair. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren. Hieronder vindt u de verschillende categorieën van derde partijen tijdens elk afzonderlijk proces.

Op welke rechtsgrond worden de gegevens verwerkt?

Elke keer dat we persoonsgegevens verwerken die we van u verzamelen, informeren we u of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of verplicht is om een overeenkomst aan te gaan en of het verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en mogelijke gevolgen als u daarvoor kiest. Deze informatie is beschikbaar op onze website (ozoneair.se).

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage:

U hebt het recht om op elk moment informatie over de persoonlijke gegevens die we over u hebben op te vragen. U kunt contact opnemen met Ozoneair, die u vervolgens uw persoonsgegevens per e-mail toestuurt.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
Elke keer dat Ozoneair uw persoonlijke gegevens op een geautomatiseerde manier verwerkt nadat u toestemming hebt gegeven of op grond van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie van uw gegevens in een gestructureerd, normaal en machinaal leesbaar formaat te laten overdragen aan u of een andere partij. Het bevat alleen de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt.

Recht op correctie:
U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen als deze onjuist zijn, waaronder het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om alle persoonsgegevens die door Ozoneair worden verwerkt op elk moment te verwijderen, met uitzondering van de volgende situaties:
# u heeft een lopende zaak bij de klantenservice
# u heeft een lopende bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
# u heeft een onbetaalde schuld bij Ozoneair, ongeacht de betalingswijze
# u wordt ervan verdacht of heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
# uw schuld is de afgelopen drie jaar doorverkocht aan derden of een jaar voor overleden klanten
# uw kredietaanvraag is in de afgelopen drie maanden afgewezen
# als u een aankoop heeft gedaan, bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor boekhoudkundige doeleinden die verband houden met de transactie

Uw recht om de verwerking van persoonsgegevens te weigeren vanwege een gerechtvaardigd belang: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren op basis van het gerechtvaardigde belang van Ozoneair. Ozoneair zal geen persoonlijke gegevens blijven verwerken, tenzij we kunnen bewijzen dat we een legitieme reden hebben voor het proces die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten of vanwege juridische claims.

Uw recht om direct marketing te weigeren:
U heeft het recht om direct marketing te weigeren, inclusief profielanalyses die worden uitgevoerd voor directmarketingdoeleinden.
U kunt zich op de volgende manieren afmelden voor direct marketing:
# Volg de instructies in een marketingmail
# Neem rechtstreeks contact op met Ozoneair

Recht op beperking:
U heeft het recht om te eisen dat Ozoneair de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van Ozoneair, moet Ozoneair elke verwerking van de gegevens beperken tijdens het lopende onderzoek naar het gerechtvaardigd belang.

Als u heeft beweerd dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Ozoneair elke gebruik met deze gegevens beperken tijdens het lopende onderzoek of als de persoonlijke gegevens correct zijn.
Als de verwerking van persoonlijke gegevens in strijd is met de wet, kunt u zich verzetten tegen het verwijderen van persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens vragen.
Als Ozoneair de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar nodig is om u te kunnen verdedigen tegen juridische claims.\

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we speciale klantenservicemedewerkers die uw vragen over uw hierboven vermelde rechten behandelen. U kunt onze klantenservice altijd bereiken via kundservice@ozoneair.com
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Als u denkt dat Ozoneair uw persoonlijke gegevens onjuist verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via kundservice@ozoneair.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates in onze privacyverklaring:
Mogelijk moeten we onze privacyverklaring bijwerken. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring, zoals het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, de identiteit van de agent of uw rechten.

ONLINE AANKOPEN

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aankoop online bij Ozonearir af te handelen door uw bestellingen en retouren via onze online diensten te verwerken en u meldingen te sturen over de bezorgstatus of in het geval van problemen met de levering van uw artikelen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen af te handelen.
Wij gebruiken uw gegevens ook om klachten en garantieclaims met betrekking tot producten af te handelen.
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om u te identificeren en om te bevestigen dat u de wettelijke minimumleeftijd hebt om online aankopen te doen en om uw adres bij externe partners te bevestigen.
Wij willen u verschillende betalingsmogelijkheden aanbieden en analyseren welke betalingsmogelijkheden voor u beschikbaar zijn.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We behandelen de volgende categorieën persoonsgegevens
# contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
# betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
# kredietinformatie
# bestel informatie

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om u de hierboven genoemde diensten te verlenen, bedrijven in staat te stellen uw adres te verifiëren, communicatiebedrijven in staat te stellen u een orderbevestiging te sturen, aan opslag- en distributiebedrijven in verband met de levering van uw bestelling en betalingsproviders om uw betaling af te handelen. Kredietregistratiebureaus om identiteits- en kredietcontroles uit te voeren, evenals incassobureaus.
Houd er rekening mee dat veel van deze bedrijven een onafhankelijk recht of verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Primaire ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn: Klarna, Schenker, PostNord, Televox, Unifaun

Met welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om Ozoneair in staat te stellen u van dienst te zijn en uw bestelling bij u af te leveren.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens 5 jaar vanaf de laatste keer dat u een Ozoneair heeft aangeschaft. Daarnaast bewaren we gegevens in overeenstemming met de huidige boekhoudwetgeving.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en daarom kunt u met al uw vragen over bovengenoemde rechten altijd terecht bij onze klantenservice. U kunt onze klantenservice bereiken via: kundservice@ozoneair.com

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer u krediet als betaalmethode aanvraagt, is Klarna degene die dit proces afhandelt. Daarbij voert Ozoneair geen geautomatiseerde besluitvorming uit. Neem contact op met Klarna Bank AB voor meer informatie (www.klarna.com)

DIRECTE MARKETING

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u marketingaanbiedingen, informatieonderzoeken en uitnodigingen te sturen via e-mail, sms-berichten, telefoontjes, brieven en mobiele pushmeldingen.
Om uw ervaring met Ozoneair te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringen over items die in uw winkelwagen zijn achtergebleven en sturen we gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze diensten zijn gebaseerd op uw eerdere aankopen, waarop u heeft geklikt, positiegegevens en informatie die u met ons heeft gedeeld.
Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We behandelen de volgende categorieën persoonsgegevens
# contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
# naam
# adres
# leeftijd
# aankoop geschiedenis
# hoe u door de website heeft genavigeerd en geklikt

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om de hierboven genoemde dienst te verlenen aan mediabureaus en technologieleveranciers voor de distributie van fysieke en digitale directe marketing.
We zullen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorgeven, verkopen of uitwisselen met derden buiten Ozoneair.

Op welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u directe marketing goedkeurt.
Uw recht om de toestemming in te trekken:
U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken en om directe marketing te weigeren.
Als u dat doet, kan Ozoneiar u geen verdere aanbiedingen in de vorm van directe marketing of informatie sturen op basis van uw toestemming.
U kunt zich op de volgende manieren afmelden voor directe marketing:
Volg de instructies in een marketingmail
# Door contact op te nemen met de klantenservice van Ozonair

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We slaan uw gegevens op voor directmarketingdoeleinden totdat u uw toestemming intrekt.
Als het om e-mailmarketing gaat, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mails heeft geopend. Op dat moment worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

KLANTENSERVICE

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om vragen van u te behandelen, klachten en garantieclaims met betrekking tot producten af te handelen, evenals technische ondersteuning via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en sociale media. We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alle gegevens die u ons verstrekt, inclusief de volgende categorieën
# contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
# geboortedatum
# betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
# kredietinformatie
# bestel informatie
# alle correspondentie in de zaak

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om de hierboven genoemde diensten te verlenen.

Op welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Ozoneair.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens 2 jaar als het gaat om telefoon-, e-mail- en casemanagement en indien nodig langer, bijvoorbeeld bij klachten. Daarnaast verwerken wij uw gegevens langer in overeenstemming met de Boekhoudwet.
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren op basis van het gerechtvaardigde belang van Ozoneair. Ozoneair zal uw persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat we een legitieme reden hebben voor het proces die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of vanwege juridische claims.

WEDSTRIJDEN

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan onze wedstrijden. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om Ozoneair in staat te stellen contact op te nemen met deelnemers over de wedstrijd, voor en na een evenement, om deelnemers te identificeren, de leeftijd van de deelnemers te verifiëren, om contact op te nemen met winnaars en om verzonden prijzen te versturen en op te volgen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We behandelen de volgende categorieën persoonsgegevens
# contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer
# leeftijd
# gegevens ingediend bij de wedstrijd
Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om de hierboven genoemde diensten te verlenen aan transportbedrijven voor het bezorgen van prijzen.

Op welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan een wedstrijd.
Uw recht om de toestemming in te trekken:
U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als u dat doet, kan Ozoneair u de hierboven genoemde diensten niet leveren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende 3 maanden nadat de wedstrijd is afgelopen.
Als een product dat onder de productgarantie valt, in de wedstrijd wordt opgenomen en dit in uw bezit komt, verwerken wij uw gegevens op dezelfde manier als bij een aankoop.
Als u op het moment van de wedstrijd toestemming geeft om de gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, dan worden de gegevens bewaard totdat u deze intrekt.

ONTWIKKELING EN VERBETERING

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de gegevens om onze diensten, producten en systemen voor al onze klanten te evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Voor dat doel analyseren wij uw gegevens niet op individueel niveau, maar alle verwerkingen gebeuren met behulp van gepseudonimiseerde gegevens.
Dit omvat analyses om onze diensten gebruiksvriendelijker te maken, zoals het aanpassen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vergemakkelijken of om functies te benadrukken die onze klanten vaak gebruiken in onze digitale kanalen en om de IT-systemen te verbeteren om de veiligheid van onze bezoekers en klanten in het algemeen.
De analyses worden ook gebruikt om de logistieke goederenstroom te ontwikkelen en constant te verbeteren door aankopen, voorraad en leveringen te berekenen, evenals onze middelencapaciteit vanuit een duurzaamheidsperspectief door aankopen en leveringsplanning te stroomlijnen.
Verder gebruiken we de gegevens om de inrichting van nieuwe winkels en magazijnen te kunnen plannen en om ons assortiment te verbeteren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We behandelen de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor heeft gekozen deze aan ons te verstrekken:
# klantnummer
# geboortedatum
# geslacht
# land
# account instellingen
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop heeft gedaan:
# Bestelgeschiedenis
# Verzendgegevens
# Betaalgeschiedenis
We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens die aan cookies zijn gekoppeld:
# klikgeschiedenis
# bezoek- en browsegeschiedenis

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die worden doorgegeven aan derden worden alleen gebruikt om ons in staat te stellen de hierboven genoemde diensten te leveren. We gebruiken webanalysebedrijven om het online gedrag van onze klanten op algemeen niveau te analyseren.

Op welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten en producten is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt, met een minimum van 5 jaar vanaf het moment van aankoop in overeenstemming met onze productgarantie. Als u meerdere keren bij ons heeft gewinkeld, telt dit vanaf de laatste aankoop. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige boekhoudwetgeving.

Uw recht om de verwerking van uw gegevens te weigeren:
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren op basis van het legitieme belang van Ozoneair door contact op te nemen met kundservice@ozoneair.com. Uw gegevens worden dan verwijderd en we kunnen onze diensten niet aan u leveren.

NALEVING VAN VERPLICHTINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE WET

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de vereisten van wetten, gerechtelijke uitspraken en overheidsbeslissingen. Het omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om boekhoudkundige informatie te verzamelen en te beheren om te voldoen aan de boekhoudregels.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We behandelen de volgende soorten persoonsgegevens
# klantnummer
# bestelnummer
# naam
# adres
# bedrag
# account overdracht
# datum van overdracht

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden binnen Ozoneair gedeeld met een extern accountantskantoor en relevante overheidsinstellingen en soortgelijke organisaties om te voldoen aan de huidige wetgeving. We delen uw persoonsgegevens met IT-bedrijven die oplossingen bieden binnen boekhoudsystemen.

Op welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Ozoneair om aan haar verplichtingen in overeenstemming met de wet te kunnen voldoen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op in overeenstemming met de boekhoudregels in uw land.